תקנון האתר

 

 

 • שלום וברוכים הבאים לאתר footlog.co.il אשר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרי ה FootLog- לציבור הגולשים באינטרנט בישראל. בטרם תבצעו כל שימוש באתר עליכם להסכים  לתקנון ותנאי השימוש  בהם תהיו מחויבים  לנקוט בכל עת שהנכם מבצעים שימוש באתר. אנו מבקשים מכל המבקרים שלנו לקרוא תנאי השימוש והתקנון  במלואם ובעיון רב ובקפידה ובזהירות שכן השימוש באתר ו/או תכניו  ו/או ביישומיו לרבות ביצוע רכישה /קנייה  מעיד על הסכמתך להם זאת כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

 

 • כמו כן גלישתכם באתר והשימוש בו מהווה את הסכמתכם לתנאי השימוש/תקנון באתר המפורטים להלן וכן התחייבותכם לפעול על פיהם וע"פ הוראות כל דין במדינת ישראל. אם אינכם מסכימים לתנאי התקנון וסעיפיו הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר לרבות ביצוע רכישה של מוצרים.

 

 • ניתן לבצע רכישה באתר אך ורק בתחומי מדינת ישראל ובאזורים ומקומות בהם מבוצעים שליחויות   איננו מבצעים כל סוג של משלוח או הזמנה לחו"ל בין אם הנו לקוח פרטי או עסקי.

 

 • השימוש באתרco. להלן "האתר"  ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם  זה ("הסכם  זה" כלומר התקנון ו/או תנאי השימוש (לרבות סעיפיו ותת סעיפיו) הזכות להשתמש באתר הינה ע"פ הסעיפים  ותת הסעיפים הבאים  כפי שיפורטו בהמשך. המשתמש באתר משמעו כל אדם המבצע שימוש באתר לצרכי רכישת המוצר. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מבעלי החברה אסור מפורשות .

 

 • אתרco.il  הינו בשפה העברית  כתובה נכתב בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. התכנים באתר ואופן כתיבתם  כתובים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות ומתייחס באופן שווה לכל אדם ו/או גוף או ישות משפטית ובהחלט מכוונים לשני המינים כאחד ומתייחס באופן שווה לכל אדם ואדם ללא הבדלי דת גזע ומין .

 

 • כל המבצע ו/או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר  מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו תנאיו לרבות הסעיפים שבו ותת הסעיפים . הוראות תקנון זה יחולו על כל ביקור ו/או שימוש ו/או רכישה שיעשו מצדך ו/או מי מטעמך  , (מצדך להלן הכוונה אתה/את הלקוח או הרוכש ) באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח/הרוכש לביןco.il.  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב ובקפידה .

 

 • בהיכנסך לאתר, ולפני ביצוע פעולה כלשהי באתר, ") פעולה באתר הנה כל פעולה בה הגולש מבקר באתר או עושה חלק ושימוש באתר או בחלק מיישומיו .לרבות רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה ו/או לצורך שימוש במידע באתר או בשירות כלשהו הקיים באתר או באלו מיישומיו) הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.

 

 • הנך מצהיר ומאשר כי עצם שליחת מייל או הודעה ו/או השארת פרטים ו/או ביצוע הזמנה המותנית באישור התקנון, מהווה הסכמה שלך לתקנון האתר וכי השארת כל פרט מזהה שלך הנה באחריותך הבלעדית והנו אישור ואסמכתא להסכמתך לתנאי האתר .

 

 

 

 

 • תנאי שימוש

 

 • בעת ביצוע כל פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי  החומרים באתר זה מסופקים (AS IS) כפי שהם ללא אחריות מכל סוג, במפורש או משתמעת וכי המשתמש מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. ובעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר ומסכים לו באופן מוחלט וזאת בכל עת,  במידה ואינך  מסכים הסכמה מלאה וחד משמעית  לתנאי השימוש כולם או חלקם, עליך לצאת מהאתר באופן מיידי ואינך רשאי לעשות באתר או בחלק מיישומיו ו/או תכניו כל שימוש . אנו רשאים ללא הודעה מראש, להפסיק כל זכות שתוענק  ע"פ  תנאים והוראות הללו. לרבות אך לא רק הפסקת שימוש באתר ו/או בחלק מיישומיו באופן מיידי.
 • בעלי האתרco.il ומי מטעמם  רשאים ושומרים לעצמם את הזכות לבטל את ההשתתפות של גולשים שפעולתם באתר אינה הולמת או שאינה ע"פ כללי ההשתתפות, גולש באתר /לקוח /רוכש באתר שיבצע פעולות בלתי הולמות ו/או יבצע ניסיון לפגוע בניהול התקין של האתר בכוונת זדון יישא בכל נזק שיגרם לאתר www.footlog.co.il   ולמפעילי האתר או מי מטעמם שומרים לעצם את הזכות לתבוע אותו ו/או מי מטעמו עקב גרימת  נזק  ויהיה עליו לשאת בכל הוצאות הנזק לרבות הוצאות משפטיות והוצאות נוספות שיוכחו בקשר נסיבתי לנזק שבוצע מבוצע או יבוצע בעתיד ע"י הגולש באתר.

 

 • פרטי המשתמש

 

 • ייתכן כי חלק מהשירותים הניתנים באתר דורשים רישום. למען הסר ספק נציין כי המידע הנמסר לשם מימוש הזמנה של מוצר או  שירות או מידע, נאסף אך ורק למטרת ביצוע אותה הזמנה והמטלות הנגזרות ממנה  חיוב הלקוח /המשתמש , הוצאת קבלה /חשבונית .
 • ניתן לצור עמנו קשר בעמודת צור קשר שבאתר ויהיה עליך להזין פרטים כגון : שם כתובת דואר אלקטרוני , נושא הפניה , טלפון, תוכן ההודעה ואישור קוד אימות עמודת צור קשר מיועדת לעסקים ומוסדות וגם ללקוח פרטי שמבקש פרטים או שמבקש מידע מסויים אודות המוצר הנ"ל ו/או לצורך מתן תמיכה ושירות לקוחות .
 • קיימת באתר אפשרות רכישה שבאתר מופיעה בקטגוריית חנות FootLog  , ניתן לרכוש ולהזמין את המוצר ולקבלו בתשלום נוסף במשלוח בדואר ישראל או במשלוח מהיר עם חברת שליחויות (ע"פ בחירתכם )במידה ואפשרות כזו קיימת באתר העלויות יופיעו באתר בעת ההזמנה .כמו כן כדי לממש את ההזמנה תצטרכו להזין פרטים כגון: שם ושם משפחה או שם חברה (הכוונה לשם חברה בע"מ ) כתובת ,דירה , מיקוד , עיר , מייל , וטלפון ליצירת קשר . ניתן יהיה לשלם דרך ממשק Pay pal  או באמצעות סליקה טלפונית עם נציג שירות , בנוסף יהיה עליכם לאשר את התקנון .
 • אישור התקנון מהווה הצהרה שלכם כי קראתם והבנתם את כל הכתוב בו מההתחלה ועד הסוף והנכם מודעים להתחייבותכם בעת גלישה באתר לרבות רכישה בו. שימו לב ! תקנון האתר הינו מסמך רשמי מחייב בין הלקוח(הגולש באתר)לבין האתר והוא תקף לכל פעולה שתבצעו בו לרבות ביצוע רכישה.
 • ייתכן כי ביצוע פעולה באתר תדרוש  מהמשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים:, שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' ח"פ   טלפון,  טלפון נייד  יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני
 • מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ובעת ביצוע פעולה/ רכישת מוצר באתר יש למסור אך ורק פרטים אמיתיים  נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או  למפעיליו ו/או מי מטעמם כמו כן מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפנות בעניין לכל גורם מוסמך בחוק .

 

 

 • .זיהוי משתמש ופרטים מאומתים

 

 • תנאי השימוש באתר תנאים והתניות (חלק בלתי נפרד התקנון) הלקוח /רוכש/הגולש באתר  מתחייב לבצע פעולה באתר רק למטרת קבלת מידע ו/או הזמנת מוצרים באמצעות האתר  , וכן לצורך בקשה להצעת מחיר בעמודת צור קשר (זאת במידה והנך לקוח עסקי או מוסדי)    או לצורך פנייה טלפונית חוזרת מהחברה. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.
 • המשתמש מצהיר מסכים ומאשר כי הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. חל איסור על קטין שהנו מתחת לגיל 18 לבצע פעולות באתר ואינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס , במידה והנך קטין שגילו מתחת לגיל 18 שימושך באתר בין אם במתכוון  או שלא במתכוון  יחשב כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס  , במידה והנך קטין האפוטרופוס  שלך  יישא בכל סוג של אחריות  וחבות כלפיך וכן , האחריות לכל נזק שיגרם לך או למי מטעמך ו/או לצד שלישי  יחול באופן בלבדי על האפוטרופוס ו/או מי מטעמו .
 • המשתמש באתר (המשתמש באתר – הרוכש/הלקוח/הגולש באתר)co.il (להלן "האתר") מצהיר כי יש בידו תעודת זהות ישראלית  חוקית ומקורית בתוקף  וכי הוא הנו בעל כתובת מגורים במדינת ישראל . כמו כן הדברים אמורים למשתמש באתר שהנו תאגיד , חברה או ישות משפטית הרשומה ע"פ חוק והוראות כל דין במדינת ישראל ומקום מושבה הנו בישראל
 • המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים אמיתית .
 • בעת ביצוע הזמנה באתר תידרש להזין פרטים נכונים ומדויקים לצורך ביצוע רכישה באתר פרטים כגון: שם , כתובת , אזור מגורים , טלפון , כתובת  אימייל ותעודת זהות ע"פ מידת הצורך  , עליך לעדכן את מפעילי האתר בטלפון או במייל לגביי כל שינוי באחד מהפרטים הללו במידה וביצעת אי אלו פעולות באתר או בחלק מיישומיו.
 • מפעילי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן ישיר או עקיף בגין כל נזק שיגרם למשתמש או לצד שלישי בגין השימוש במידע  או בתוכנו ו/או לרבות שיבושים , תקלות  או הפסקת השירות שיגרמו ע"י צד שלישי בין אם בזדון או שיגרמו ע"י תקלה או כוח עליון .
 • המשתמש מודע כי כל שימוש באתר הנו באחריותו בלבד ומתחייב כי לא יבצע פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו בין אם במתכוון או שלא במתכוון וכי לא יבצע פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר בין אם במתכוון או שלא במתכוון.
 • כמו כן אין לרשום אדם אחר ללא בהסכמתו וללא נוכחותו בעת ההרשמה

 

 

 

 • התחייבות המשתמש

 

 • עליך לנהוג ולפעול ע"פ חוק ובתום לב , במידה והפרת ו/או תגרום להפרה של הוראות התקנון ו/או חלק מהן ויגרם נזק כלשהו כתוצאה מרשלנות בין אם  בכוונת זדון או שלא בכוונת זדון  תוטל עליך החבות לכל הפסד ונזק שיגרם לבעלי אתרco.il ו/או לצד שלישי הקשור אליה במישרין או בעקיפין .כלקוח פרטי  אינך רשאי בשום אופן למכור ו/או להשכיר את המוצר אותו קיבלת מהאתר .

 

 

 • תפעולי הודעות דואר אלקטרוני

 

 • הנך מאשר  ומסכים לקבל כל מסר או הודעה לו יתייחסו הוראות אלו וזאת לצורך ביצוע עסקה ולהמשך טיפול בה, במידה ואינך מסכים לקבל דואר אלקטרוני מאתנו לצורך ביצוע העסקה הודע לנו בכתובתfootlog.co.il  והפסק להשתמש באתר . כמו כן לא נוכל לספק את היתרונות או חלק מהם לגולש שיסרב לקבל דואר אלקטרוני שמטרתו טיפול בהזמנה או בבקשה לקבלת מידע .
  מפעילי האתר footlog.co.il יוכלו ליצור קשר עם משתמשים שהזינו ושלחו את פרטיהם לאתר זאת למטרת ביצוע העסקה או בקשת מידע , גם במידה  והעסקה לא תאושר. אלה יהיו מיילים תפעוליים שיעדכנו את הלקוח ברכישה אותה הוא מעוניין לבצע , וכי מסירת האימייל הנו אך ורק לצורך עדכון שוטף של הלקוח , הנתונים לא ישמשו לכל מטרה אחרת, המטרה שלנו היא פשוט כדי לספק לך את הרמה הגבוהה ביותר של שירות שאנחנו יכולים.

 

 • למען הסר ספק נציין כי המידע הנמסר לשם מימוש הזמנה של מוצר או  שירות או מידע, נאסף אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה  חיוב הלקוח /המשתמש , הוצאת קבלה /חשבונית
 • כמו כן נשתמש בדואר האלקטרוני שלך אך ורק למטרות ביצוע המטלה כגון הודעה על סיום הזמנה , או איסוף המוצר או כל מידע אחר הקשור ישירות למוצר המוזמן כתובת הדואר האלקטרוני שלך לא תועבר לשום גורם אחר אלא רק לצורך התקשרות עמך בגין הזמנת המוצר ועדכונך לגביי המשך תהליך עד לסיום ההזמנה.
 • מפעילי האתר אינם עושים שימוש בפרטים של אמצעי התשלום במידה ויהיו כאלה ופרטיך אינם נשמרים במערכת בין אם זה מספר אשראי או מספר חשבון בנק אלא  רק ובלבד לצורך ביצוע תשלום בין אם עסקה טלפונית או עסקה מול חברות הסליקה באופן ישיר מולם , כך שהסליקה במידה ותבוצע והממשק שלה יופיע באתר יהיה ישירות אצל חברות הסליקה ללא כל מעורבות או גישה של בעלי האתר .
 • בעלי ומפעילי אתרco.il אינם אחראים בכל צורה שהיא  ולכל נזק עקב שליחת מייל בין אם ממחשבו האישי של הלקוח ובין שלא ממחשבו האישי , אתר  www.footlog.co.ilומפעיליו אינם יהיו אחראים לכל שימוש במייל הלקוח בין אם נשלח ממנו ו/או מי מטעמו ו/או מצד שלישי הקשור אליו בין אם במישרין ובין אם בעקיפין .

 

 • בנוסף, ייתכן וכי תקבלו אימייל לצורך קבלת פידבק אודות מוצר הפוטלוג וזאת לאחר 30 ימים.

 

 • אודות  מוצר ה- Footlog
 • ה- Footlog הנו מעסה לכף הרגל המיוצר בארה"ב אשר פותח ע"י  Ren Field. המוצר הנו קל משקל, עמיד ובנוי מחומר רך עם כ- 250   זיזים גמישים. ה -Footlog  הנו כלי אולטימטיבי לשיפור בריאות כף הרגל, הוא פותח באופן מדעי ומבוסס על עקרונות הרפלקסולוגיה. המוצר שנחשב לאחד ממוצרי העיסוי הטובים ביותר לכף הרגל, נמכר למעלה מ-2 מיליון יחידות בעולם. FootLog משפר את זרימת הדם בכף הרגל, ובנוסף עשוי להקל על תופעת הדורבן בכפות הרגליים.  FootLog מצוין לספורטאים ולאתלטים העוסקים בריצה ובפעילות ספורטיבית דומה. לתשומת לבך ! המוצר הינו לשימוש אישי בלבד.
 • הוראות בטיחות ושימוש במוצר
 • אתרco.il וכל המתלווה אליו בין אם המוצר עצמו האריזה שלו ו/או הספרון באנגלית הינם אך ורק מקור למידע על כאבים ברגל ולא משמש כתחליף למומחיותו של איש מקצוע. אנו ממליצים לבקש ייעוץ מקצועי רפואי לבעיות בכף הרגל לפני כל החלטה של טיפול עצמי. השירות והתוכן באתר אינם תחליף לייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית אתה מסכים ומצהיר לקרוא ולעקוב בזהירות אחר כל התנאים הכלולים בו בכל העת. וחלה עליך האחריות המלאה לקרוא בקפידה כל הוראות בטיחות שהגיעו עם המוצר , במידה והוראות הבטיחות אינן הגיעו עם המוצר מסיבה זו או אחרת , מוטלת עליך האחריות בטרם תשתמש במוצר להודיע לנו (לאתר בעמודת צור קשר) כי לא קיבלת הוראות בטיחות ונדאג לספק לך אותם בהקדם האפשרי טרם תשתמש במוצר או במכשיר. כל מידע הכלול באתר אינו אמור להיות מקיף וכי ייתכן ומידע מסוים אינו מלא או שאינו נמסר עקב  ט.ל.ח (טעות לעולם חוזרת) ובמקרים של תום לב.

 

 • שימו לב! עליכם לקרוא את  הוראות השימוש והאזהרה בעיון רב ובקפידה בטרם  השימוש במוצר !
 • המוצר אינו מוצר רפואי ואינו מהווה כל סוג של  תחליף למוצר רפואי! אם יש לך חשש בריאותי כלשהו ו/או הנך נוטל/ת תרופות  ו/או הנך סובל/ת מבעיה רפואית כלשהי ו/או  הנך סובל/ת ממחלה כרונית כלשהי: עליך להיוועץ עם הרופא המטפל שלך בטרם השימוש במוצר. המידע בשפה האנגלית על האריזה ובספרון המצורף באנגלית (בתוך האריזה) אינם מהווים כל סוג של המלצה ו/או תחליף לחוות דעת רפואית ו/או לייעוץ עם הרופא המטפל שלך, כמו כן, יש  להתייחס למידע זה (בשפה האנגלית) כמידע אינפורמטיבי בלבד וכדעתו האישית של הכותב, בנוסף, אם הנך בהריון חובה עלייך להתייעץ עם רופא ההיריון שלך לפני השימוש במוצר.
 • המוצר מיועד לאנשים בריאים מעל גיל 18, זאת בהתאם להוראות השימוש והבטיחות בעברית המצורפות באריזה.
 • אין להשתמש במוצר אם התגלה בו סוג של פגם (פגם בייצור)

 

 • הוראות בטיחות ואזהרה נוספים
 • מוצר זה אינו צעצוע ואינו מיועד לילדים,
 • אין להשאיר את המוצר בקרבת בעלי חיים כדי שלא ייהרס ע"י לעיסה.
 • אין לבצע כל שימוש במוצר פגום ו/או שנפגם ו/או ניזוק ו/או ספג פגיעה כלשהי.
 • אין להשתמש במוצר עם אף סוג של קרם ו/או שמן וחומרי סיכוך למיניהם.
 • אין להרטיב את המוצר עם מים או להשתמש בו במקום רטוב.
 • אין לשטוף את המוצר במים, יש לנקותו במידת הצורך עם מטלית סטרילית.
 • אין לבצע שימוש במוצר בעמידה ו/או בכל מנח גוף שאינו יציב . אלא בישיבה בלבד . קבלת החלטה לשימוש ב FootLogבעמידה הינה על אחריות המשתמש בלבד!
 • אין להשתמש במוצר על פצעים פתוחים ו/או חתכים וחבלות ועור פצוע.
 • יש להשתמש במוצר כאשר הנכם בערנות מלאה.
 • המוצר מיועד רק לעיסוי כפות הרגליים בלבד ולא לשום אזור אחר בגוף ו/או כל מטרה אחרת.
 • השימוש במוצר יעשה על משטח יבש בלבד כאשר הנכם יושבים באופן יציב.
 • אין להשתמש במוצר תחת השפעת משקאות אלכוהוליים ו/או תרופות הרגעה ומשככי כאבים.
 • מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים עם מגבלות שכליות , גופניות וחושיות אלא אך ורק בהמלצת הרופא המטפל ואישורו, ובפיקוח מבוגר אחראי.
 • אין להשתמש במכשיר עיסוי זה על אנשים שיש חשש ו/או שידוע שהם נמצאים בטיפול רפואי ו/או שדיווחו על בעיה בריאותית  כלשהי מבלי לקבל אישור מהרופא המטפל שלהם.
 • אם הנך בהריון חובה עלייך להתייעץ עם רופא ההיריון שלך לפני השימוש במוצר.
 • אין להפעיל לחץ לא סביר עם כפות הרגליים בזמן השימוש במכשיר הFootLog-
 • הפסק/י שימוש במקרה של גירוי לעור, החמרת כאב ו/או כל אי נוחות אחרת.
 • FootLog עלול לגרום לתחושת ערנות, לא מומלץ להשתמש במכשיר לפני השינה.

 

 • המוצר הינו היגייני ואישי – לא ניתן יהיה להחזיר מוצר  שאריזתו נפתחה ע"י מדבקת השימוש ופתיחת האריזה.

 

 • הוראות שימוש ותחזוקה

 

 • שבו על כיסא יציב, הניחו את המכשיר על משטח יציב רצוי שטיח, לאחר מכן, גלגלו את מכשיר ה-FootLog קדימה ואחורה ולאורך כף הרגל. בצעו את הגלגול החל מהבהונות לעקב ובאופן עדין ואיטי, עליכם לבצע פעולה זו למשך 10-15 שניות כל פעם כאשר הנכם מפעילים לחץ עדין , אם חשתם מאמץ נוחו מעט ושוב גלגלו את המכשיר למשך 10-15 שניות נוספות וכך הלאה. אין לעסות את כפות הרגליים יותר מ 8 – 5  דקות . נסו את המכשיר בשתי וריאציות : כולל/ללא גרביים: זאת בכדי להרגיש את ההבדל התחושתי. לאחר שעברתם על כף הרגל, עסו בעדינות את צדי כפות הרגליים, קשת כפות הרגליים, עקבים, ואצבעות הרגליים למשך 2 עד 4 דקות.
 • אין לשטוף את המוצר במים יש לנקותו במידת הצורך עם מגבון לח או מטלית דאגו לסביבת עבודה ושימוש נקייה ויציבה. למידע נוסף היכנסו לאתר הרשמי בישראל בכתובת המופיעה מתחת .

 

 

 • 9 .תהליך ביצוע הזמנה באתר
 • כדי לבצע הזמנה יש לבחור בחנות FootLog לאחר סקירתכם את המוצר באתר, תוכל לקבל פרטים נוספים אודות המוצר המבוקש באמצעות לחיצה על כפתור "תיאור" ו/או מידע נוסף. בדף שיוצג יופיעו לפניכם כל המידע והנתונים של המוצר. לאחר מכן בחרו צבע וכמות על מנת לבצע הזמנה עליך לבחור את המוצר/ים הרצוי/ים ולהוסיפם לסל הקניות באמצעות כפתור "הוסף לסל , לאחר ההוספה יופיע על המסך שהמוצר נוסף בהצלחה לסל הקניות אחרי כל הזמנה תוכל לראות פירוט של המוצרים שנבחרו בסל הקניות. ניתן להוסיף או להסיר מוצרים מהסל. עם סיום בחירת המוצרים עליך להשלים את ההזמנה, כמפורט:
 • על מנת להשלים את ההזמנה עליך לבחור באפשרות טיפול ומשלוח הנמצאת מתחת לקטגוריה סכום סל הקניות,  בחרו את אפשרות המשלוח הרצויה לכם ולחצו לאחר מכן על הכפתור "עדכן סכום" ולאחר מכן יש ללחוץ על המשך לתשלום ובדף  שיפתח  מלאו את פרטיכם האישיים כולל דואר אלקטרוני , הטלפון שלכם וכן הערות שתרצו לציין בטרם נטפל בהזמנה , לאחר מילוי הפרטים בחרו באפשרות התשלום בה הנכם מעוניינים, סמנו בריבוע כי הנכם מאשרים את תקנון האתר ולחצו על כפתור "הזן הזמנה . ולסיים את תהליך ההזמנה. בתום ביצוע ההזמנה תקבלו אישור על ביצועה (במסך), וכן תקבל דואר אלקטרוני המאשר שהזמנתך נקלטה.
 • למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים ייתכן כי מוצרים מסוימים יאזלו מהמלאי, אין אנו מבטיחים כי המוצר יהיה זמין בכל הצבעים בכל עת. במקרה כזה, נעשה כמיטב יכולתנו לעדכן אותך ואם אפשר אף להציע לך מוצר חלופי. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך .
 • שימו לב ! החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש בעת ביצוע ההזמנה , הלקוח ומבצע ההזמנה יישא בכל סוג של אחריות לגבי מסירת פרטים מוטעים ו/או אי דיוק וטעיות שאינם בשליטתנו והוא יישא בכל נזק לרבות עליות המשלוחים .באחריות הגולש לדייק בפרטים אותם הוא מזין באתר.

 

 • שיטות המכירה

 

 • מכירה רגילה הינה מכירה של מוצרים במחיר שנקבע מראש עד גמר המלאי. במכירה רגילה מבצע הפעולה יהיה רשאי במסירת  פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. השלמת תהליך המכירה והסדרת אמצעי תשלום תחול על הלקוח  נציג ייצור עמו קשר טלפוני כדי להשלים את הרכישה וכדי לקבל את מס' האשראי לצורך טיפול מהיר בהזמנה. אפשרות נוספת הינה הזמנה דרך ממשקPay pal  , זאת במידה וברשותכם חשבון Pay pal .לפרטים נוספים אודות Pay pal  בחרו בלשונית שירות ואחריות, הסבר מפורט נמצא תחת קטגוריית אבטחת האתר .

 

 • הלקוח ו/או הגולש באתר יידרש למסור פרטים כגון: שם כתובת, דואר  אלקטרוני, טלפון , ופרטים נוספים זאת לצורך טיפול בהזמנה ו/או בקשה למידע . ניתן לבצע עסקה טלפונית ,בה הגולש יצור קשר טלפוני יבצע הזמנה טלפונית ולאחר מכן ימסור  בטלפון את מס' כרטיס האשראי לצורך הסדרת התשלום או לחילופין ניתן להשאיר את  הפרטים באמצעות האתר .מסירת הפרטים בעסקה טלפונית כאשר נציג מטעמנו יצור עמכם קשר תכלול בין היתר: פרטי כרטיס האשראי האישי שלו שניתן לחייבו וסולקו בישראל, תוקף הכרטיס, מספר הביטחון ומספר תעודת הזהות כולל שם מלא טלפון וכתובת מדויקת למשלוח.
 • מחירים

 

 • כל המחירים מתומחרים בשקלים וכוללים מע"מ. מחיר המוצר יופיע בדף המכירה לאחר הזנת פרטי המוצר המבוקש יתווספו עלויות משלוח למוצר בסיכום הכולל של ההזמנה אנו רשאים לשנות את המחירים של המוצר ו/או עלויות המשלוח ע"פ שיקול דעתנו הבלעדי .

 

 

 • הפסקת ו/או הפרעת שירות וסירוב לעסקה

 

 • מפעילי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצם את הזכות הבלעדית להפסיק את מתן השירותים והפעילות באתר, והשימוש בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין הפסקת הפעילות על כל מנגנוניו , מדוריו , מוצריו ללא כל הודעה מוקדמת וכי למפעילי האתר או למי מטעמם לא תהיה כל חבות כלפי המשתמשים ו/או צד ג אחר הקשור להפסקת  השירותים  באתר מסיבה זו או אחרת הנתון לשיקול דעתם של מפעילי האתר בלבד.
 • מפעילי האתר  לא מתחייבים כי השירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן וללא טעויות תקלות , בין אם באתר או בקווי התקשורת והאינטרנט  וכי אין מפעילי האתר מתחייבים לגביי התוצאות שיושגו עקב השימוש באתר ו/או לגביי אמינות ודיוק המידע אשר יסופק באמצעותו ובהתאם לזאת לא יחול שום אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף נזק מקרי/ נסיבתי /,משימוש באתר כמו כן  המשתמש משחרר אתco.il  מאחריות בגין אי זמינות של השירות והאתר . החברה אינה אחראית גם לכל נזק לכל יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. למען הסר ספק, האתר לא יישא באחריות לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם בין אם נזק מסחרי או אישי,כלכלי,עוגמת נפש וכו' לרבות נזקים ישירים או/או עקיפים כספיים או אחרים כתוצאה משימוש באתר וביישומיו  ,לרבות תכניו מוצריו ופעילותו, ובהחלט ייתכנו  תקלות ו/או שיבושים, נפילת שרתים טעות אנוש, הפסקות חשמל ,אבדן מידע,מידע מוטעה וכוח עליון, הגולש מתחייב לא לתבוע את האתר ואת צד ג' בענייניים כפי שפורט לעיל.

 

 • מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים

 

 • אנו נשתדל לספק את כל המוצרים שהזמנתם בתוך פרק הזמן שצוין בתהליך אישור ההזמנה  שלך  כל המוצרים שנרכשו מהאתר נעשים לפי חוזה הובלה.  אנא צור אתנו קשר ואנו נעשינו כמיטב יכולתנו כדי לסייע לך  שים לב כי בתקופות עמוסות כמו חגים  ייתכן כי ההזמנה תתעכב עקב עומס ולחץ בהזמנה בין ע"י האתר. אם הזמנתך לא התקבלה בתוך לוחות הזמנים שלנו המפורטים בדפי המכירה  יש לבדוק עם החברה המשלחת בין אם דרך דואר ישראל ו/או חברת השליחויות המצוינת באתר  ו/או משלחים מטעםco.il כדי לראות שהם לא מחזיקים את החבילה שלך. אם הם מאשרים שאין להם את המוצרים שלך, אנא פנה אלינו ואנו נעשינו כמיטב יכולתנו כדי לסייע.
 • ביצוע משלוחים יהיה אך ורק בגבולות מדינת ישראל . Footlog ישראל אינם מתחייבים לביצוע כל סוג של משלוחים אשר אינם נגישים מבחינה ביטחונית, או שמהווים סיכון עבור המשלחים וע"פ שיקול דעתנו בלבד. שימו לב ימי עסקים לא כוללים ימי שישי שבתות חגים וערבי חג.
 • עלויות משלוח ייגבו על-ידי נותני השירות (דואר ישראל, חברת שליחויות וכדומה). עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש/ המזמין אלא אם נמסר אחרת מחירי המשלוחים מפורטים בעת הזמנת המוצר בדף המכירה  ". אין בעלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לקבל כל הזמנה ו/או בקשה להצעת מחיר  וכמו כן בעלי האתר ומפעיליו רשאים לא לקבל הזמנה כלשהי בין אם  עקב חוסר במלאי או חוסר של המוצר בארץ או מכל סיבה אחרת שהינה החלטתם הבלעדית של מפעילי האתר .
 • אריזת  המוצר תארז  ע"פ  שיקול דעתה הבלעדית שלco.il. הלקוח יעודכן  לגביי חיוב ועלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה חריגה , עלויות של חבילות חריגות יהיו בהתאם למפורסם באתר ו/או בהצעת מחיר של לקוחות עסקיים.
 • הגולש באתר  מודע  ומצהיר כי ברור לו שזמן המשלוח יהיה ע"פ הכתוב בדף המכירה במידה ויש כזה. ( ימי עבודה אינם כוללים ימי חג ושבת ) כמו כן זמן האספקה והמשלוח של משלוחים לאזור אילת יהיה עד 45 יום אלא אם כן יצוין אחרת , לאזור הערבה והנגב זמן האספקה והמשלוח הינו עד 45 יום אלא אם כן יצוין אחרת .(ייתכנו שינויים בעלויות משלוחים לאזור אילת והערבה , וייתכן כי תהיינה תוספת תשלום)
 • המשלוחים  יישלחו  לכתובת שנמסרה במערכת בעת תהליך הרישום , אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת הינה של  עסק ו/או חברה או כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת   יש לציין זאת  בהזמנה. www.footlog.co.il אינה אחראית על כל טעות הקלדה שנעשתה על ידי הגולש באתר ומנעה מהמשלוח להגיע ליעדו .על כן כל סוג של נזק למשלוח ולמוצר יחולו על הלקוח זאת ואם באופן כלשהו נגרם עקב טעות בהקלדה ו/או טעות במסירת פרטים לא נכונים יישא הלקוח (גולש באתר) לכל סוג של נזק למוצר ו/או יישא בהוצאות משלוח חדשות במידת הצורך.
 • בעלי אתרco.il  ומי מטעמם לא יישאו בכל סוג של  אחריות לעיכובים במשלוח המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתנו אירועים כגון:  תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת לרבות סוג של קריסת מערכות מתקפות סייבר או כל תקלה אלקטרונית שתעכב את השלמת תהליך הרכישה , שביתות או השבתות שימנעו גישה ללקוח ,  פעולות איבה ו/או כוח עליון מצב של מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר  וכל סוג של אירוע שיפגע  בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלו רשאית FootLog ישראל לבטל את ההזמנה מבלי שללקוח תהא טענה כלשהי. www.footlog.co.il שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, ובהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים ואופן ביצועם. כמו כן דמי המשלוח הנם נפרדים ממחיר המוצר , ומתווספים אליו.

 

 • שימו לב!
 • משלוח אקספרס:  יומיים עד 5 ימי עסקים, משלוח זה אינו כולל איסוף ממושבים ו/או קיבוצים ו/או ערים מסוימות (לרשימת הערים המלאה היכנסו לאתר דואר ישראל) , במידה וביצעתם משלוח אקספרס ליישוב שאינו מופיע ברשימה, עליכם ליצור קשר עם סניף הדואר אליו אתם משויכים. המשלוח ישלח בימי חול בלבד, ימי העסקים ייחשבו רק לאחר קבלת התשלום (לא כולל ימי שישי ושבת).
 • במידה ולא יהיה מענה מצד הנמען, המשלוח יועבר לתיאום ליום הבא, יש לייצור קשר עם דואר ישראל שליחים לאחר קבלת קוד המעקב. לרשימת מוקד השליחים, היכנסו לאתר דואר ישראל.
 • שימו לב! המשלוחים אינם תלויים בידי חברת FootLog ישראל, במידה ולא יהיה מענה מצד הנמען במהלך אחד מיום העסקים, ייתכן עיקוב במשלוח.

 

 • משלוח בדואר רשום (משלוח עד 10 ימי עסקים): המשלוח ישלח בימי חול בלבד , ימי העסקים ייחשבו רק לאחר קבלת התשלום (לא כולל ימי שישי ושבת וחגים, (לא כולל חול המועד). המשלוח אמור להתקבל עד 10 ימי עסקים (כולל מספר מעקב). שימו לב! המשלוחים אינם באחריות חברת FootLog מרגע שליחתם לכתובת הלקוח. בנוסף, עליכם לוודא בבקשה כי הפרטים שהנכם מזינים במערכת נכונים.

 

 • איסוף עצמי:
 • המשלוח יאסף אך ורק בתיאום מראש מצד FootLog ישראל! אין להגיע לכתובת מחסני החברה ללא קבלת טלפון מצידה של חברת לאחר ביצוע ההזמנה, אנו ניצור עמכם קשר טלפוני וזאת במהלך 24-48 שעות מרגע ביצוע ההזמנה ובימי חול בלבד, איסוף עצמי יעשה בהזמנה של מינימום של 12 יח', שימו לב! איסוף עצמי יעשה בין השעות 17:00-18:00 בלבד, ייתכנו שינויים בשעות האיסוף. אין החברה מתחייבת לעמוד בזמנים שנקבעו במעוד מועד.

 

 

 • אחריות למוצרים

 

 • FootLog ישראל מעניקה אחריות למשך 12 חודשים לקונה המקורי של המוצרים אותם היא מייבאת ומשווקת. האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר. אחריות האתר למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת, ובהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים ואופן ביצועם. כמו כן דמי המשלוח הנם נפרדים ממחיר המוצר , ומתווספים אליו.

 

 • בתקופת האחריות FootLog   ישראל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי תתקן ו/או תחליף, בכפוף לסעיף 8 בתקנון זה תחת הוראות בטיחות ושימוש במוצר  כל מוצר שהוא קנה עם פגם בייצור (פגם בייצור הנו פגם שמונע או מפריע למשתמש מלבצע שימוש רגיל ותקין כמו כן האחריות מתייחסת בנוגע לתקלות או פגמים בייצור.)

 

 • האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן
 • נזקים שנגרמו בזדון או עקב שימוש שגוי ולא סביר במוצר ו/או אובדן או גניבה* בלאי טבעי של המוצר * שבר ו/או נזק למוצר שנעשה בו שימוש  לא סביר ולא ע"פ הוראות היבואן.* שריטות על המוצר .* פגם כתוצאה מחשיפת המוצר לאזור עם מים ורטיבות , *שימוש מסחרי שגרם למוצר נזק בצורה ישירה או עקיפה.
 • כמו כן, תיקון או שירות שניתן ע"י גורם אחר מלבד FootLog ישראל יגרום להסרת האחריות, אחריות לFootLog תינתן אך ורק בתחום השיפוטי של מדינתישראל , אשר נרכשו דרך משווקים מורשים בלבד או ישירות דרכנו. האחריות תקפה רק לגבי הלקוח ששמו מופיע על החשבונית, והיא אינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

 

 • במידה והנכם סבורים כי המוצר פגום: עליכם להודיע לנו על כך מידית .בטרם החזרת המוצר יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של FootLog לצורך אישור קבלת פנייתכם. בכדי לקבל שירות למוצר בקרו באתר האינטרנט תחת קטגוריית צור קשר פנו אלינו בכתובת האימייל: [email protected] ,  או בפקס שמספרו : 076-5109400 מלאו את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, נושא (הפנייה), טלפון, וכן את תוכן ההודעה. בתוכן ההודעה ציינו בבקשה את שם הספק (חנות ) ממנה נרכש המוצר, עיר, תאריך הרכישה, וכן את צבע המוצר: צבעוני/שחור-לבן/כחול. עליכם לציין את מס' חשבונית הקנייה וסיבת ההחזרה של המוצר. לאחר טיפול בפנייה תקבלו הנחיות נוספות בכתובת האימייל.

 

 • שלחו את המוצר יחד עם החשבונית ובאריזה המקורית, לכתובת: FootLog ישראל ת.ד 813 לוד. משלוחהמוצר הפגום אל כתובתנו יבוצעו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
 • במידה ויתברר כי המוצר נפגם כתוצאה משימוש שאינו תואם את תנאי האחריות והוראות השימוש המצורפות, המוצר לא יוחלף למוצר חדש.  במידה והמוצר יוחלף, צבעו של המוצר החלופי יבחר ע"פ שיקולי החברה.
 • שימו לב !  אין אפשרות לאיסוף עצמי ללא תיאום מראש!
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי, תחזוקה לא נכונה , הוספת חלקים שלא סופקו ע"י החברה עם המוצר ו/או  אובדן חלקים החברה לא תהא אחראית לכל נזק במישרין  או בעקיפין  הנובע מהשימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר. מידע נוסף לגביי אחריות ניתן למצוא תחת קטגוריית אחריות ושירות.
 • כמו כן נזקים שנגרמו בזדון או עקב שימוש שגוי ולא סביר במוצר ו/או אובדן או גניבה.* בלאי טבעי ומשימוש סביר. * שבר ו/או נזק למוצר שנעשה בו שימוש  לא סביר ולא ע"פ הוראות היבואן.* שריטות על המוצר .* פגם כתוצאה מחשיפת המוצר לאזור עם מים ורטיבות , *שימוש מסחרי שגרם למוצר נזק בצורה ישירה או עקיפה.

 

 • כמו כן, תיקון או שירות שניתן ע"י גורם אחר מלבד FootLog ישראל יגרום להסרת האחריות, אחריות לFootLog תינתן אך ורק בתחום השיפוטי של מדינתישראל , אשר נרכשו דרך משווקים מורשים בלבד. האחריות תקפה רק לגבי הלקוח ששמו מופיע על החשבונית, והיא אינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

 

 • מדיניות ביטול עסקה /החזרות

 

 • מבצע פעולה באתר  לשם רכישת מוצר רשאי  לבטל את העסקה  בהתאם וע"פ חוק הגנת הצרכן, התש מ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן.  זאת פרט למקרים בהם לא ניתן יהיה לבטל עסקה עקב שימוש במוצר ו/או פתיחתו ו/או יצירת פגם במוצר כך שלא יתאפשר להשתמש בו בעתיד .

 

 • תהליך ביצוע העסקה הנו  קניה של המוצר, בו תחויב במלוא הסכום בו מופיע המוצר באתר וכן בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח  חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך אותו תמסור לנציג מטעמנו או לחילופין באמצעות Pay pal

 

 • מדיניות ביטול עסקה תחול  על עסקאות שבוצעו באתר החנות הווירטואלית (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד זאת בטרם חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר, ובצרוף הודעת החזרה לכתובת ת.ד 813 לוד כמו כן ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שימו לב ! ניתן יהיה להחזיר מוצר רק אם יתקיימו  התנאים הבאים:
 • המוצר הוחזר באריזתו המקורית וללא כל פגם ו/או הרעה בו או באריזתו .
 • לא נעשה כל שימוש במוצר .
 • הוצגה חשבונית קנייה.
 • לא הוסרו מדבקות ההסרה המציינות כי פתיחתן מהווה שימוש במוצר !

 

 • ביטול עסקה

 

 • ראשית כל אם אתם מעוניינים לבטל עסקה שביצעתם יהיה עליכם להציג לבית העסק חשבונית, פתק החלפה או כל סוג מסמך  אחר המוכיח כי רכשתם אצלנו או אצל המשווקים המורשים שלנו, ועל התאריך בו בוצעה המכירה. אם  בכל זאת אין לכם הוכחה כזו, מוטלת  עליכם החובה  להוכיח בכל דרך אחרת שאכן בוצעה עסקה, ואם כן מתי היא בוצעה, ומהו הסכום ששולם בגין המוצרים . כולל אמצעי התשלום שנגבה ממכם זאת כדי שנוכל לאתר אתכם במערכת.

 

 • ביטול עסקה בגין הזמנה שלא שולמה
 • הלקוח מצהיר בזאת כי במידה ולאחר ביצוע הזמנה באתר  הוא  לא מסר את פרטי התשלום  עד 7 ימים מפתיחת ההזמנה תהא הנהלת האתר ומי מטעמה לסגור את ההזמנה ולבטל אותה , מבלי שללקוח תהא טענה כלשהי .

 

 • ביטול עסקה לאחר משלוח המוצר

 

 • לאחר רכישת מוצר והסדרת אמצעי תשלום ולאחר שהמוצר נשלח ללקוח , הלקוח יבקש לבטל את ההזמנה תהא לו האפשרות לפנות למחלקת שירות הלקוחות במייל [email protected] או לבחור באתר בקטגוריית צור קשר ולציין  מהי מהות הביטול ועקב מה בוטלה ההזמנה .ויהיה עליו לשלוח חזרה את המוצר לאחד ממחסני היבואן ו/או לכתובת (ת.ד 813 לוד )שתסופק לו דרך המייל. כמו כן מוטלת על הלקוח האחריות להשיב את המוצר חזרה  תוך 14 יום מיום קבלת המוצר וזאת במידה והמוצר :
 • המוצר הוחזר באריזתו המקורית וללא כל פגם .
 • לא נעשה כל שימוש במוצר .
 • בכל מקרה אחר בו המוצר או אריזתו לא נפגמו ומדבקות פתיחת האריזה לא הוסרו .
 • שימו לב הסרת המדבקות הכספות  או ניסיון להסירן משאיר סימנים על האריזה המציינים כי האריזה נפתחה ובעצם בוצע שימוש במוצר .

 

 • ביטול עסקה עקב אי התאמה ללקוח

 

 • במידה מפרט המוצר שונה מכפי שהסתבר ללקוח ו/או שונה מהצרכים שלו  הוא הנו רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ע"י הודעת ביטול שתשלח באמצעות Email   לכתובת [email protected] או בעמודת צור קשר הלקוח  יתבקש להחזיר את המוצר לרשות החברה בכתובת ת.ד 813 לוד , זאת בהתאם לתנאי האחריות והוראות השימוש המצורפים באתר תחת קטגוריית שירות ואחריות וע"פ סעיפי התקנון המתייחסים לנושא.(סעיפים 13-18 ע"פ תקנון זה)

 

 • האתר , מפעיליו ומי מטעמו יהיו רשאים לבטל עסקה ששובשה עקב תקלת תקשורת, ו/או תקלה באינטרנט ובמעבר הנתונים או כל תקלה אלקטרונית בין אם בדואר האלקטרוני ובין אם לא . כמו כן אין אנו  נהיה אחראים לכל נזק בין אם הוא תוצאתי או ממוני או שלא למשתמש ו/או למי מטעמו  , ו/או לגולש באתר ו/או לצד שלישי שמעורב בעסקה בין אם בעקיפין או במישרין .

 

 

 • דמי ביטול

 

 • ע"פ התקנות כל עסקה שבוטלה מאפשרת לנו לגבות 5% או 100 ₪ של הטובין (המוצר ) הנמוך מבניהם וזאת ע"פ החוק , במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי אנו רשאים לגבות את דמי ביטול העסקה אצל חברות האשראי (עמלת אשראי) בנוסף  לדמי ביטול הרגילים שהינם 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם. החזרת מוצר מכל סיבה שהיא ובמידה והיא מוצדקת ועומדת ותקפה ע"פ התנאים הרשומים בתקנון .

 

 • ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] או באמצעות פקס : 076-5109400  או באמצעות דואר רשום לכתובת: ת.ד 813 לוד ע"פ בחירתכם .

 

 • יש לציין כי במידה והמוצר הגיע ללקוח יהיה עליו לשלוח אותו חזרה על חשבונו ובאחריותו ובאריזה המקורית מבלי שנפתחה ו/או נפגמה וזאת אל כתובתנו: ת.ד 813 לוד. רק לאחר קבלת המוצר חזרה אלינו במלי שניזוק ומבלי שמצבו הורע כולל מצב האריזה שצריך להיות תקין לחלוטין כאשר מדבקות פתיחת האריזה לא הוסרו , תבוטל העסקה בניכוי של 5% מערך העסקה או 100 ₪ הזול מבניהם , במידה והאריזה נפתחה ו/או הלקוח ביצע שימוש במוצר ואו שהאריזה הגיעה אלינו פגומה או שמצב המוצר או אריזתו הורעו אין אנו מחויבים לבטל את העסקה .

 

 

 • תנאים נוספים

 

 • לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין שיוצרו  ו/או שהוזמנו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה.
 • יודגש כי בהתאם להוראות אלו החזרת המוצר למחסני המשווק תהא ותחול  על הלקוח ו/או מבצע פעולת הרכישה באתר ובאחריותו .
 • ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים המצוינים בתקנון זה  לא יהיה להם כל תוקף.
 • ייתכנו עיכובים  במשלוח עקב גורמים שלא צמיד בשליטתנו והיה אם  ואספקת המוצר תארך מעבר ל 21 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הלקוח /משתמש  זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה ששילם . עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התשלום חזרה , הלקוח מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בקשר עם העסקה.

 

 • מדיניות הפרטיות

 

 • אנו מעריכים אותך בתור הלקוח שלנו ואנחנו מכבדים את פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מספקת מידע על הפרטים האישיים והשירותים הקשורים אל האתר , ואת הדרכים שבהן האתר משתמש במידע אישי.

 

 • להלן  מוצג מידע מפורט של מדיניות הפרטיות של האתר, נא קרא מידע זה בעיון ופעל בהתאם כדי שתוכל להפיק מהאתר את מרב התועלת וזאת מבלי לגרום לך אי נעימות, או אי נוחות או פגיעה כלשהי. תנאים אלו, מטרתם להסביר את מדיניות הפרטיות בה אנו מנהיגים באתר ומסבירים את האופן שבו אנו משתמשים בפרטים שיאספו בעת השימוש באתר.

 

 

 • איזה מידע נאסף?

 

 • כאשר הנך נרשם/ת לאתר , אנו מבקשים שתציין/י את שמך, וכתובת הדוא"ל כמו גם כתובתך למשלוח דואר, מספר טלפון ופרטי התשלום על מנת שהוכל לטפל בהזמנתך בלבד.

 

 

 • 24 וטכנולוגיות מעקב
 • (Cookies) "עוגיות" הן סוג של קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר, חלק מהעוגיות לא יישמרו במידה  ותסגור את הדפדפן וחלק נשמרות  בכונן הקשיח במחשבך. לדוגמא :  אם תשתמשו  בדפדפן אקספלורר של חלונות של מיקרוסופט  אזי תוכלו למצוא אותן  בספרייה – c:windows.Temporary Internet Files. ייתכן שהאתר זה משתמש בעוגיות /או יעשה שימוש כזה בעתיד וזאת לצורך תפעול שוטף, ובמיוחד לגביי תהליך איסוף הנתונים  ובדיקות  סטטיסטיקה זאת על מנת  להתאים את האתר באופן אישי להעדפות הגולשים  בעלי האתר רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי וסטטיסטי וכן לצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילים מידע כגון: משך הזמן ששהית באתרים, הדפים שבהם ביקרת, , מהיכן  הגעת אל האתר , לרבות כל סוג של תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, וכן העמודים שבהם צפית, דפי האתר שעניינו אותך , מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.. שימו לב שקובצי Cookies אינם יכולים לפגוע במחשב שלכם. ואין אנו שומרים מידע אישי כמו השם שלכם , הכתובת או פרטי התשלום בקובצי Cookies שאנו יוצרים הם פשוט שומרים נתונים שלכם  שלאחר שנכנסתם, מקושר למידע זה. אולם, אם הייתם רוצים להגביל, לחסום או למחוק קובצי Cookies  או מכל אתר אחר, תוכלו להשתמש בדפדפן שלכם על מנת לבצע זאת. כל דפדפן הוא שונה, לכן היכנסו לתפריט 'עזרה' של הדפדפן שלכם כדי ללמוד איך לשנות את העדפות ה- Cookies שלכם. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בCookies , כולל דרכי הסרה ובחירה האם לקבלן או לא. זכרו, שנטרול  העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע נתון.

 

 • אנו מיישמים באתר נהלים ותקנים עדכניים לאבטחת מידע וכן לשמירת הפרטיות., תקנים ונהלים אלו יצמצמו  במידה ניכרת עד בלתי אפשרית את הגישה למערכות האתר .

 

 • אנו עשויים להשתמש במידע שלך במספר הדרכים:

 

 • כדי שנוכל לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאתר ולאזורים שטעונים רישום וזאת  כדי לחסוך ממך הזנה חדשה של פרטים.
 • לצורך ניתוח מידע , ובקרה ,כאמור מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • כדי לטפל בתהליך ההזמנה שביצעת באתר
 • כדי ליצור עמך קשר אתך, בין אם זה באמצעות דואר אלקטרוני או בטלפון
 • כדי לעבד ולנתח נתוני מכירות באתר.
 • כדי לסייע לנו לנתח מידע אודות השירות שלנו.
 • מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון
 • ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מראים מודעות שלנו באתרים ברשת;
 • ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;
 • ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שרות (צד ג') שונים על ידי ביקור באתר זה: href="http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp">http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ו/או היכנסו לתפריט 'עזרה' של הדפדפן שלכם כדי ללמוד איך לשנות את העדפות ה- Cookies שלכם.

 

 • קישורים

 

 • ייתכן כי אתר זה מכיל קישורים לאתרים אחרים וגם לאתרים אחרים של צד שלישיים עשויים לקשר את הדפים שלהם לאתר שלנו. אין לנו שליטה ולא את היכולת  לאמת ולאשר שום אתרי צד ג'. בהתאם לכך, אין לנו כל התחייבות או אחריות בנוגע לתוכן כלשהו. כל קישור לכל אתר אחר אינו מהווה אישור או אימות של אתר זה.  אנחנו גם לא אחראים על מדיניות הפרטיות או פרטיות  של צד שלישי כלשהו המבצע בהם כל סוג של שימוש.

 

 • אחריות למידע
 • אתר co.il ומפעיליו לא תישא בשום סוג של אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מאבדן ו/או גניבה ו/או קבלת אינפורמציה  על ידי צד שלישי ו/או כל מקרה אחר. אנו לא נשא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש באתר או לצד שלישי, אם המשתמש או מי מטעמו הזין בעת הרישום לאתר פרטים שאינם נכונים, בכולם או בחלקם בין אם ממחשבו האישי ו/או מחשב אחר שאינו שלו. המינוחים "תוכן" ו"מידע" כוללים בתוכם אך לא רק: טקסטים,תמונות,סרטונים,גרפיקה,עיצוב מוצרים,רעיונות,שירותים,לוגו וסימני מסחר,מידע דיגיטאלי פרסומים ועוד.
 • איסור שימוש

 

 • בעת שימוש בשירות, אינך רשאי להגביל או לאסור כל משתמש אחר מלהשתמש באתר האינטרנטco.il נאסר עליך  להעביר כל מידע בלתי חוקי, מאיים, גס, מוציא דיבה, משמיץ, מגונה, פוגעני, מגונה, פורנוגרפי, גס או מעורר התנגדות מכל סוג, המכיל או מעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית, נאסר עליך לפגוע בקניין  רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, רעיון מקורי , הודעה, פרסום, שכפול או הפצה של  כל מידע או תוכנה המכיל וירוס או מרכיב מזיק אחר כמו כן  חל איסור מוחלט להעתיק /לשכפל /ולפרסם את התקנון המוצג באתר ללא אישור בכתב ממפעיל האתר או מי מטעמו .
 • חל איסור בשימוש של פרטים או חומרים  כוזבים כולל התחזות לאדם ו/או כל יישות משפטית אחרת בין למטרת זדון או לא .כמו כן חל איסור להפיץ ספאם (דואר זבל) בין אם באתר ובין אם בדואר אלקטרוני של משתמש אחר.

 

 • אבטחת אתר
 • אסור לך להפר, או לנסות לפגוע, באבטחה של אתר זה בשם המתחם footlog.co.il כל  סוג של הפרות כלשהן מסוג זה עלולות לגרום לתביעות פליליות ו / או אזרחיות נגדך במידה ונגלה לכאורה כל סוג של  הפרה ו/או ניסיון לפגוע באבטחת האתר ו/או חלק מיישומיו , תכניו לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים או חשד ו/או  עבירה פלילית על פי חשד, אנחנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירות שלהם.
 • אינך רשאי  להיכנס לשרת או לחשבון שאינך מורשה וכן חל איסור מוחלט לניסיון  וקבלת   גישה לנתונים או כל פעולה כדי להשיג נתונים, מידע או שירותים שאינם המיועדים לאו את השימוש שלך כמו כל  ניסיון לחקור, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של האתר , חל עליך איסור להעברת חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, קבצים פגומים או רוטינות מחשב אחרות  העלולות להפריע לתפקודו התקין של האתר .

 

 • דיוק במידע
 • אנו עושים את כל המאמצים כדי  לדייק ככל האפשר בתיאור מוצרינו באתר; עם זאת, במידה המותרת ע"פ החוק החל, אין אנו  מתחייבים שהתיאורים, הצבעים והמידע אודות המוצרים ו/או כל תוכן אחר מדויק, שלם, מהימן עדכני ונטול שגיאות לכן אנו משתמשים בתקנון במושג  ט.ל.ח . כמו כן התמונות להמחשה בלבד. איננו מתחייבים כי כל מידע הינו מהימן שלם ו/או נטול שגיאות.

 

 • תנאי שימוש בתוכן ומידע אינפורמטיבי
 • התכנים באתר אינם מהווים כל תחליף ליעוץ או חוות דעת רפואית (פרוש המילה תכנים היא לכל חומר בעל מידע , אינפורמציה , מאמרים ו/או כתבות או המלצות ) התכנים הינם לצורך מידע כללי ואינפורמציה כללית ולא מחייבת. הנך מצהיר כי הנך אחראי  לבדיקת תוכנו ודיוקו של המידע ותוכנו כולל בדיקת אמינותו  ומהימנותו ולכל שימוש שיעשה בו . הגולש באתר מצהיר בזאת כי השימוש בתכנים קריאתם והבנתם הם על אחריותו ושיקול דעתו בלבד .ראו הוראות אזהרה ושימוש תחת קטגוריית אחריות ושירות.
 • השימוש באתר ובתכניו הנם באחריות המשתמש בלבד והמשתמש להלן גם הגולש באתר פוטר את האתר ו/או את כי מי שמטעמו מכל טענה ו/או דרישה לכל נזק בין אם ישיר או עקיף אשר נגרמו לו או לצד שלישי, זאת כתוצאה מהשימוש במידע והתוכן המוצג באתר ו/או הסתמכות עליהם. כמו כן בכדי לקבל כל סוג של מידע רפואי אמין ומדויק עליכם לפנות אך ורק לרשויות הבריאות ולרופא המטפל שלכם בלבד.

 

 • שחרור מאחריות
 • שחרור מאחריות –  למפעילי האתר או למי מטעמם לא יהיו אחראים לכל פגיעה נזק ישיר או עקיף בין אם נזק כספי או נזק מסוג אחר (גופני) ו/או עוגמת נפש  שתגרם למשתמש או מי מטעמו או לצד שלישי הקשור באופן כלשהו לאתר וכל זאת  עקב שימוש באתר בין אם של המשתמש או של מי מטעמו , נציגו או צד שלישי שמעורב בין אם בידיעתו או שלא בידיעתו  ,ובין באם באופן לא חוקי או חוקי שאינו נתון לשליטת בעלי האתר . השימוש באתר הנו באחריותו המלאה של המשתמש המבצע פעולה באתר .
 • בעלי האתר ו/או מי מטעמם  לא יישאו  בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות  לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה ו/או בהודעה בדואר האלקטרוני כפי שנקלט בעת הרישום במערכת .
 • השימוש במוצרים ובציוד הנמכר ללקוח הנו באחריותו הבלעדית של הלקוח , וחובה על הרוכש או מי מטעמו להתייעץ עם רופא במידה והנו סובל ו/או שיש לו חשש כלשהו לבעיה רפואית כלשהי בטרם ישתמש במוצר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל  נזק פגיעה , נזק ,בין אם נזק ממוני וכספי ו/או  נזק ברכוש ו/או  נזקי גוף עקב שימוש באתר ו/או במוצריו ו/או בשימוש במידע הקיים בו, האחריות הבלעדית הנה של המשתמש ו/או צד שלישי שיבצע שימוש במוצרים והציוד המוצע למכירה וכי כל נזק מהסוג שהוזכר בין אם נזקי גוף נזק כספי או נזק לרכוש הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר . לא תהיה לרוכש /לקוח/גולש באתר שביצע קניה באתר או דרך משווק מורשה כל טענה ו/או  דרישה לפיצוי או  תביעה כלפי מפעילי האתר בגין שימוש במוצרים ובציוד הנמכר בגין כל נזק לרבות נזקי גוף וכי השימוש במוצר הנם באחריות הבלעדית של הקונה.
 • אין להסתמך באתר זה כייעוץ מכל סוג לרבות ייעוץ רפואי ובין היתר החלטה רפואית הינה רק בסמכות רופא .הנך מצהיר כי הרכישה באתר לרבות המידע האינפורמטיבי המופיע בו , כולל התכנים המאמרים או הכתבות הינם על אחריותך (אחריות המשתמש בלבד) וכי לא תהא לא כל טענה תביעה כלפי בעלי האתר ומי מטעמם , כל הפעולות (פעולה הינה ביצוע שימוש כלשהו באתר) שיבוצעו באתר הינם על אחריות המשתמש . המשתמש מבין כי כל שימוש  באתר הינו על אחריותו הבלבדית והבלעדית
 • הנך מסכים ע"פ המידה המרבית המותרת לפי החוק , כי אנו לא נשא בכל סוג של אחריות או חבות   (בין אם בנושא חוזים, לרבות בנזקין ורשלנות אך לא רק ו/או בכל דרך אחרת במקרים ובנסיבות שייוצרו מכורח המציאות  כמו כן לא נשא בכל סוג של אחריות לכל נזק עקיף, עונשי, נלווה  מיוחד או תוצאתי מכל סוג שהוא לרבות אובדן רווח  הקשור באתר או בשימוש בו על ידך ו/או מי מטעמך. www.footlog.co.il ומי מטעם לא יישאו בכל סוג של אחריות בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד לרבות גופני שנגרם למשתמש או לצד ג', כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.
 • הנך מאשר כי בשום מקרה, החבות הכוללת המרבית שלנו לא תעלה על המחיר ששולם על המוצר .
 • האתר ומפעיליו לא יישאו בשום אחריות לכל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף בין אם גופני ו/או תוצאתי או כספי  ו/או אחר שיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר והסתמכות על המידע המופיע בו , ולרבות נזק הנובע מווירוסים ותוכנות זדוניות שמקורם בצד שלישי  שאינו בשליטתנו.

 

 • איסור העלאת סוגי תוכן  אתר
 • נאסר עליך  להעלות או להפוך קבצים זמינים, המכילים תמונות, תוכנה או חומר אחר מוגן על ידי חוקי קניין רוחניים , לרבות זכויות יוצרים , זאת בהתאם  לחוקי זכויות יוצרים וזכויות פרסום ופרטיות אלא אם הנך מחזיק בכל הזכויות דלעיל או שקבל את כל האישורים הדרושים כדי לעשות אותו הדבר  מהגורמים המוסמכים לכך .
 • בעת שליחת דואר אלקטרוני מצדך נאסר עליך לשלוח  נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, שמע, צילומים, גרפיקה, תמונות, סרטוני וידואו, מסרים או חומרים שאינם הזמנה או בקשה להזמנה ו/או הצעת מחיר ,הגולש יישא בכל סוג של אחריות  לכל סוג של  תוכן שישלח אלינו ויכיל וירוסים , תובנות זדוניות מסרים שלא מקובלים ע"פ חוק  . הנך מצהיר ומאשר שלא לשדר, להעלות, לפרסם, ולשלוח הודעות דואר אלקטרוני שאינן חוקיות  המהוות מסר פוגעני, מאיים, מזיק, המהווה סוג של עוול, גזל, בעלי תכנים מגונים  ולא הולמים , פורנוגרפי, מהווה הוצאת דיבה, חודר לפרטיות הזולת, מהווה נאצה או נחשב לפוגע מבחינה גזענית, אתית או אחרת או לסייע בידי אחרים או לעודדם בכך , הנך מצהיר ומאשר כי תישא בכל סוג של אחריות וחבות , תביעה וקובלנה  בין אם כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם לרבות אך לא רק צד שלישי הקשור במישרין או בעקיפין לגלישה באתר.

 

 • קישורים ומידע מאתרים אחרים

 

 • אין אנו אחראיים ואיננו מתחייבים למוצרים ולשירותים שיוצעו  על ידי דפים אחרים מחוץ לאתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים המקושרים מהאתר או המקשרים אליו ואין אנו מקבלים  כל סוג של אחריות או חבות כלשהי לתוכן  ולמוצרים ו/או לשירותים של דפים ואתרי אינטרנט אחרים, לרבות אך לא רק  לכל אתר אינטרנט אחר המקשר לאתרנו או המקושר ממנו.

 

 • באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"יco.il בעלי האתר או מי מטעמו אינם  אחראים לחומר ולתכנים בקישורים אלו לרבות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש  ו/או התקנון שלהם  לרבות אימותם נכונותם  ומהימנותם של התכנים בין אם באופן חלקי או מלא  התחברות המשתמש לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ויבוצעו על דעתו וכי לא תהיה לו כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים בעלי האתר ומי מטעמם לא יהיו אחראים לכל סוג של נזק בין אם במישרין ו/או בעקיפין ו/או נזק ממוני תוצאתי או מקרי כתוצאה משימוש באתרים אלו .

 

 • הקישורים לאתרי צד שלישי  אינם מהווים מתן אישור ו/או המלצה על ידיco.il לאותם האתרים המקושרים וכי הגלישה באתרים הללו הנה באחריות הגולש באתר בלבד, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם  אלא אם כן צוין אחרת.

 

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , הנך מאשר כי תנאי מדיניות הפרטיות והתנאים וההוראות של אתרים אחרים המקושרים לאתרנו בין אם בשליטתנו או שלא בשליטתנו אינם חלים עלינו . חובה עליך לעיין בקפידה בתנאים ובהוראות ובמדיניות הפרטיות של כל דף מחוץ לאתר האינטרנט וכל אתר אינטרנט אחר בו תגלוש.

 

 • בעת הכללת כל קישור באתר זה, במידה ויימצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אך ייתכן כי במהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר ואין בעלי האתרco.il נושאים באחריות לכך.

 

 • החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ,גופני ו/או תוצאתי ו/או  מיוחד לרבות נזק מקרי  שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר. רכישת המוצר באתר הינה ע"פ שיקולכם בלבד והיא אינה מחייבת את הלקוח (לקוח הכוונה גם לגולש באתר , ולמשתמש באתר) אם החלטתם לרכוש את המוצר (Footlog) וזאת ע"י מימוש כל סוג של ההמלצה שניתנה לכם במקום אחר ו/או אתר אחר בין אם בארץ או בחו"ל ובין אם בכתב ובין אם בע"פ ובין אם ע"י אתרים שמקושרים למוצר ואינם בשליטתנו – החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי ו/או  מיוחד או מקרי לרבות נזק גופני  שנגרם למשתמש או לצד שלישי . כמוכן אין בעלי האתר ו/או מי מטעמו יישאו באחריות , ועל הלקוח מוטלת מלוא האחריות לשאת בכל נזק שהוזכר לעיל בין אם זה נזק שהוסב לו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי וכי הוא מתחייב בזאת באופן חד משמעי  לא תהיינה לו טענות דרישות ותביעות כלפי מפעילי האתר ומי מטעמם.

 

 • שירות לקוחות ותמיכה

 

 • לשירות לקוחות ותמיכה , ניתן לפנות במייל [email protected]  או בפקס 076-5109400

 

 • הכרה
 • הנך מצהיר כי קראת את התקנון ו/או תנאי השימוש וכן את מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לכל התנאים ההתניות במלואם וכי קראת את התקנון הבנת את האמור בו באופן ברור וכי לא תהיינה לך כל טענות ,דרישות , השגות , תביעות כלפי הכתוב בו והנך מצהיר כי אתה מסכים לכל סעיף ותת סעיף המצויים בו .

 

 • קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 • האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומים, קטעי אודיו, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה בנוסף  קטעי וידאו, , גרפיקה, שמות סמלי LOGO   (לוגו ) ועיצובם  ,טפסים המציגים שירות חדש ו/או שירות נלווה למכירה  לרבות מאמרים  ורעיונות שייך לco.il  ו/או ליצרן חל איסור מפורש להשתמש ו/או להעתיק לשכפל או לצלם  כל תוכן ,סמל , לוגו עיצוב או גרפיקה כפי שהוזכר  לעיל . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או מי מטעמם . נאסר עליך לעשות כל שימוש בתכני האתר ו/או העתקת האתר בין אם בחלקו ו/או במלואו לא הסכמתנו המפורשת בכתב ומראש.

 

 • דין וסמכות שיפוט
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר או באיזה מהיישומים באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט בישראל.
 • המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון ו/או תנאי השימוש וכי הוא מסכים לכל הכתוב ורשום בו וכי לא תהיינה לו כל טענות דרישות תביעות  כנגד בעלי האתר ומי מטעמם בגין תנאי השימוש ו/או התקנון שמהוה חלק בלתי נפרד ממנו.
 • מבצעים
 • Footlog ישראל רשאית לשנות את תוקף ו/או סוג המבצע בכל עת